בועז בקר

הנמכה למעבר חצייה נגיש לכיסא גלגלים ברחוב בועז בקר
הנמכה למעבר חצייה נגיש לכיסא גלגלים ברחוב בועז בקר