בורגוס בורגר בר פ"ת‎

מציעים לחמניה לל"ג. רמת סטריליות משתנה, יש לבדוק.‎
מציעים לחמניה לל"ג. רמת סטריליות משתנה, יש לבדוק.‎