בור הקצינים

בור מים גדול ליד צומת הרוחות 14.4.20 מלא במים 1.4מ עובר על שביל ישראל
בור מים גדול ליד צומת הרוחות 14.4.20 מלא במים 1.4מ עובר על שביל ישראל