בור מצודת הונין

בור מים הנמצא בתוך אחד מחדרי המצודה נכון ל12/8/19 הבור מלא ברובו במים קרים במיוחד ונקיים. הירידה לבור קצת קשה בסולם מאולתר, כדאי להביא חבל נוסף ליתר בטחון.
בור מים הנמצא בתוך אחד מחדרי המצודה נכון ל12/8/19 הבור מלא ברובו במים קרים במיוחד ונקיים. הירידה לבור קצת קשה בסולם מאולתר, כדאי להביא חבל נוסף ליתר בטחון.