בי"ס השיטה רחובות

בליטה בכניסה לחטיבה
בליטה בכניסה לחטיבה