ביה"ס ויצו גן ונוף

קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלפר מיכאל - 050-4102423
קייטרינג כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלפר מיכאל - 050-4102423