ביס ביסון

מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרץ יואל – 050-4131060 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%9f/
מפעל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרץ יואל – 050-4131060 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%9f/