ביר א-דאווה

אין מידע, מוזמנים לעדכן! קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 235336 / 671361, מפת סימון שבילים: 6- בקעת הירדן ומזרח השומרון מס' 5.
אין מידע, מוזמנים לעדכן! קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 235336 / 671361, מפת סימון שבילים: 6- בקעת הירדן ומזרח השומרון מס' 5.