בית אבות נאות אביבים שיבולת

בית אבות כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרוור דוד – 052-7127061 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%aa/
בית אבות כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרוור דוד – 052-7127061 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%aa/