בית גאה בבאר שבע

הכניסה לבית הגאה לא מונגש מכיוון שיש מדרגות ולא ניתן בשום פנים ואופן לעלות עם כיסא גלגלים
הכניסה לבית הגאה לא מונגש מכיוון שיש מדרגות ולא ניתן בשום פנים ואופן לעלות עם כיסא גלגלים