בית הלוחם

מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יזדי ראובן – 052-2340099 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%9d/
מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יזדי ראובן – 052-2340099 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%9d/