בית התעשייה / הטקסטיל

רחוב המרד 29. כניסה נגישה מסביב, לא הכי נוח
רחוב המרד 29. כניסה נגישה מסביב, לא הכי נוח