בית התרבות שכונת חבצלת

השיפוע כניסה רחב, אבל מעט תלול ובסופו בליטה קטנה מהמרצפת.
השיפוע כניסה רחב, אבל מעט תלול ובסופו בליטה קטנה מהמרצפת.