בית יעקב בן סירה

מהנדס העיר תל אביב, אבי העיר הלבנה
מהנדס העיר תל אביב, אבי העיר הלבנה