בית כנסת אברהם ויצחק אבינו

שחרית ימי חול 6, מנחה רבע שעה לפני השקיעה
שחרית ימי חול 6, מנחה רבע שעה לפני השקיעה