בית מלון אשל ההסתדרות 56

קיימת כניסה נגישה
קיימת כניסה נגישה