בית משפחת שילר

חסידי אומות עולם. 5 בני משפחה. הסתירו 6 יהודים בעליית הגג. היהודים בני משפחת וולף
חסידי אומות עולם. 5 בני משפחה. הסתירו 6 יהודים בעליית הגג. היהודים בני משפחת וולף