בית ספר גבעול

יש שירותים נגישים במתחם
יש שירותים נגישים במתחם