בית ספר גולדה

לכיוון שמאלה מהכניסה של בית ספר גולדה, מגרש עם גג
לכיוון שמאלה מהכניסה של בית ספר גולדה, מגרש עם גג