בית ספר הס

שני מגרים, אחת לצעירה ואחת לבוגרת
שני מגרים, אחת לצעירה ואחת לבוגרת