בית רוזנבליט - אחד העם 32

תוכנן על ידי האדריכל משה צ'רנר בשנת 1924. היום במקום נמצאת גלריה 32.
תוכנן על ידי האדריכל משה צ'רנר בשנת 1924. היום במקום נמצאת גלריה 32.