בכור/ שושי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בן ציון ניסן – 054-8450425 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a9%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בן ציון ניסן – 054-8450425 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%95%d7%a9%d7%99/