בלינצ'ס הונגרי

בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בסול דוד -054-8435497 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a6%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%92%d7%a8%d7%99/
בית קפה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בסול דוד -054-8435497 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a6%d7%a1-%d7%94%d7%95%d7%a0%d7%92%d7%a8%d7%99/