במבי

מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן אייל -052-8813336 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%99/
מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן אייל -052-8813336 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%99/