בנדורה שווארמה על גחלים

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סמוכיאן חיים -054-8409486 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9d/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סמוכיאן חיים -054-8409486 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9d/