בניין 1004- ללימודי שפות

בניין ללימודי שפות ע"ש פרד וברברה קורט
בניין ללימודי שפות ע"ש פרד וברברה קורט