בניין 1005- מוזיקה

בניין מוסיקה ע"'ש מרקוס ואן רוזנברג, בחדר 213 יש פינת הנקה
בניין מוסיקה ע"'ש מרקוס ואן רוזנברג, בחדר 213 יש פינת הנקה