בניין 212- מדעי החיים

מיקרוגל לשרות הסטודנטים בקומת קרקע, חדר 11. מכונת יופי קופי וחדר רווחה "הקוביה" (אזור הכמ"טים, ליד אולם 025)
מיקרוגל לשרות הסטודנטים בקומת קרקע, חדר 11. מכונת יופי קופי וחדר רווחה "הקוביה" (אזור הכמ"טים, ליד אולם 025)