בניין 213- הפקולטה למדעי החברה

מיקרוגל לשרות הסטודנטים בקומת קרקע
מיקרוגל לשרות הסטודנטים בקומת קרקע