בניין 217- בית בגין

ע"ש עליזה ומנחם בגין
ע"ש עליזה ומנחם בגין