בניין 410- הפקולטה למדעי היהדות

חדר רווחה בקומה 2
חדר רווחה בקומה 2