בנין ברחוב קושציושקו 14

בנין דירות של בעלי מעמד בעיר. לפני המלחמה 80 אחוז מהדירות היו בבעלות יהודית. רק יהודי אחד מדרי הבנין שרד. ביוזמת בעל הבנין הפולני הונצחו הדיירים בשלט זיכרון שנחשף בפבר 2020
בנין דירות של בעלי מעמד בעיר. לפני המלחמה 80 אחוז מהדירות היו בבעלות יהודית. רק יהודי אחד מדרי הבנין שרד. ביוזמת בעל הבנין הפולני הונצחו הדיירים בשלט זיכרון שנחשף בפבר 2020