בני דן אכסנית נוער

בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח רסקין שלמה – 050-8223044 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/
בית מלון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח רסקין שלמה – 050-8223044 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/