בנק אוצר החייל החשמונאים

סניך החשמונאים פינת קרליבך
סניך החשמונאים פינת קרליבך