ברושים - הנדסאים

תעריף יום: ימים א-ש משעה 07:00 - 07:00 למחרת 12ש"ח לשעה או חלק ממנה , כל 1/4 שעה נוספת או חלק ממנה 3 ש"חהערות תעריף: בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 50% מתעריף החניון.נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
תעריף יום: ימים א-ש משעה 07:00 - 07:00 למחרת 12ש"ח לשעה או חלק ממנה , כל 1/4 שעה נוספת או חלק ממנה 3 ש"חהערות תעריף: בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 50% מתעריף החניון.נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו