בריכת אוניברסיטת ת"א

בריכה בבעלות האוניברסיטה. במקום בריכת שחיה - 20X50 מ'
בריכה בבעלות האוניברסיטה. במקום בריכת שחיה - 20X50 מ'