בריכת המנחת (עין מטוס)

בריכה קטנה שנאגר ממימו של נחל עיון נסיעה לכיוון מנחת קרית שמונה, גובה עד חצי מטר
בריכה קטנה שנאגר ממימו של נחל עיון נסיעה לכיוון מנחת קרית שמונה, גובה עד חצי מטר