בריכת מכבי - הקיר ליד

אורך כ40 מטר, גובה משלוש וחצי ועד כשש מטרים. הקיר מתחת לחניה מימין לכניסה לבריכה. נחמד לאימון אחר צהרים, כי אז זה בצל.
אורך כ40 מטר, גובה משלוש וחצי ועד כשש מטרים. הקיר מתחת לחניה מימין לכניסה לבריכה. נחמד לאימון אחר צהרים, כי אז זה בצל.