ברי בריבוע

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מזרחי נחמן – 050-4148841 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מזרחי נחמן – 050-4148841 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2/