בר בריאות

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סעד הראל -050-2289279 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סעד הראל -050-2289279 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/