בשרה בשר יין ואהבה

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמוע רועי – 052-2517437 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שמוע רועי – 052-2517437 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%90%d7%94%d7%91%d7%94/