גבי אשלון

גבים בערוץ נחל אשלון ממזרח לדימונה. נחל אשלון נשפך לנחל דימונה, המתחבר לנחל חימר.נ.צ. 553548 / 206751 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 206751 / 553548, מפת סימון שבילים: דרום השפלה ושולי הר חברון מס' 12.
גבים בערוץ נחל אשלון ממזרח לדימונה. נחל אשלון נשפך לנחל דימונה, המתחבר לנחל חימר.נ.צ. 553548 / 206751 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 206751 / 553548, מפת סימון שבילים: דרום השפלה ושולי הר חברון מס' 12.