גבי הקניון הלבן

גבים בתוך ערוץ קטן וצר בנחל שגיא המכונה הקניון הלבן. מלא לאחר שטפונות. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 174045 / 457979, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
גבים בתוך ערוץ קטן וצר בנחל שגיא המכונה הקניון הלבן. מלא לאחר שטפונות. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 174045 / 457979, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.