גבי כביר

גבים באפיק נחל נחל כבירנ.צ. 500836 / 167544 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 167544 / 500836, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
גבים באפיק נחל נחל כבירנ.צ. 500836 / 167544 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 167544 / 500836, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.