גבי נחל ברק

נ.צ. 476430 / 206099 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 206099 / 476430, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
נ.צ. 476430 / 206099 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 206099 / 476430, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.