גבי עפרן

סדרת גבים בערוץ נחל עפרן הנשפך לנחל ציןנ.צ. 531008 / 192492 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 192492 / 531008, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
סדרת גבים בערוץ נחל עפרן הנשפך לנחל ציןנ.צ. 531008 / 192492 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 192492 / 531008, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.