גב זרחן

גב במעוק נחל זרחן. הגב שקוע בסלע הנחל. נחל זרחן נמצא בצפון הערבה, ונשפך לנחל צין.יש לנווט אל הגב באמצעות מפה טופוגרפית. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 195816 / 526968, מפת סימון שבילים: הנגב התיכון מס' 15.
גב במעוק נחל זרחן. הגב שקוע בסלע הנחל. נחל זרחן נמצא בצפון הערבה, ונשפך לנחל צין.יש לנווט אל הגב באמצעות מפה טופוגרפית. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 195816 / 526968, מפת סימון שבילים: הנגב התיכון מס' 15.