גב חדב

הגב המרכזי והגדול באפיק נחל חדב נמצא בשטח אש של חברת רפא"לנ.צ. 490444 / 192448 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 192448 / 490444, מפת סימון שבילים: לא ידוע, מוזמנים לעדכן.
הגב המרכזי והגדול באפיק נחל חדב נמצא בשטח אש של חברת רפא"לנ.צ. 490444 / 192448 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 192448 / 490444, מפת סימון שבילים: לא ידוע, מוזמנים לעדכן.