גב צניפים

גב מיוחד החבוי בקניון קצר בנחל צניפים. הליכה קלה בין הסלעים אל הגב שלא תמיד יש בו מים. בקיץ תמיד יבש.נ.צ. 442674 / 183201 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 183201 / 442674, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
גב מיוחד החבוי בקניון קצר בנחל צניפים. הליכה קלה בין הסלעים אל הגב שלא תמיד יש בו מים. בקיץ תמיד יבש.נ.צ. 442674 / 183201 קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 183201 / 442674, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.