גוד נייט ישפרו סנטר

חבר של קבע (כרטיס כתום) - קנייה של עד 1000 ש"ח בכרטיס.
חבר של קבע (כרטיס כתום) - קנייה של עד 1000 ש"ח בכרטיס.